Skip to content

Jarðfræðikortlagning

ÍSOR sérhæfir sig í gerð ýmiskonar jarðfræðikorta, bæði af landi og hafsbotni. Í áratugi hafa sérfræðingar ÍSOR og forverar þess unnið að því að kortleggja jarðfræði Íslands og koma upplýsingunum fyrir á mismunandi gerðum af kortum.

Helstu gerðir jarðfræðikorta

Notagildi jarðfræðikorta

 • Þau eru undirstaða umhverfismats, landnýtingar og skipulags í þéttbýli, strjálbýli og óbyggðum.
 • Þau eru nauðsynleg vegna nýtingar á auðlindum landsins, svo sem orkulindum, neysluvatni og byggingarefnum.
 • Þau eru ein af forsendum skipulegrar og markvissrar náttúruverndar.
 • Þau eru til varnar gegn umhverfisslysum af ýmsum toga, eins og mengun vatnsbóla og bruðli með byggingarefni.
 • Þau eru ómissandi þegar meta á hættu af völdum eldgosa, skriðufalla, flóða og jarðskjálfta.
 • Þau eru grundvöllur sérkorta í stærri mælikvörðum og yfirlitskorta af ýmsu tagi.
 • Þau eru fróðleiksnáma þeirra sem vilja fræðast um landið og náttúru þess.
 • Þau eru ódýr miðað við það gagn sem má hafa af þeim. Í mörgum tilfellum er unnt að draga stórlega úr kostnaðarsömum rannsóknum ef þau eru fyrir hendi.

Gæðakröfur

Hjá ÍSOR starfar fjöldi jarðfræðinga sem unnið hafa að ýmiskonar jarðfræðikortlagningu á landinu um langt árabil. Auk þeirra koma landfræðingar og kortahönnuður að gerð jarðfræðikorta. Við leggjum metnað í að tryggja viðskiptavinum örugga og faglega þjónustu. Við kortagerðina er notað landupplýsingakerfið ArcGIS frá ESRI. Unnið er eftir kortastöðlum sem eru í stöðugri endurskoðun og þróun (sjá kortastaðlar). 

Nýútkomin jarðfræðikort

 • Berggrunnskort af Íslandi 1:600 000
 • Jarðfræðikort af Mið-Íslandi 1:100 000
 • Jarðfræðikort af Austurgosbelti. Tungaáröræfi 1:100 000
 • Jöklakort af Íslandi (útgefandi: Veðurstofa Íslands)
 • Jarðfræðikort af Norðurgosbelti: Nyrðri hluti 1:100 000
 • Jarðfræðikort af Norðurgosbelti: Syðri hluti. Ódáðahraun 1:100 000
 • Jarðfræðikort af Suðvesturlandi 1:100 000

Rannsóknarverkefni

Kortabók og stafrænn gagnagrunnur af jarðfræðilegri gerð Norðaustur-Atlantshafs

THERMOMAP: Area Mapping of Superficial Geothermic Resources by Soil and Groundwater Data

SteinunnHauksdottir_bw
Steinunn Hauksdóttir
Sviðsstjóri - Könnun

528 1535
sth(at)isor.is