Skip to content

Sjálfbærni í verki

ÍSOR veitir þjónustu á sviði rannsókna og nýtingar
á jarðrænum auðlindum

sTEFNA ÍSOR

Hlutverk ÍSOR er skv. lögum að vinna að verkefnum og rannsóknum á sviði náttúrufars, orkumála og annarra auðlindamála. ÍSOR hefur í áratugi veitt orkuiðnaðinum og opinberum aðilum þjónustu og ráðgjöf sem og erlendum fyrirtækjum og stjórnvöldum.

Ráðgjöf tengd jarðvísindum og nýtingu á jarðhita er megin- tekjulind ÍSOR. Jarðfræðikortagerð, jarðvísindalegar rannsóknir vegna mannvirkjagerðar, skriðufalla, jarðskjálfta og eldvirkni eru einnig meðal þjónustuþátta. Þá sinnir ÍSOR kennslu og fræðslu í jarðhitafræðum og -tækni og sér um rekstur Jarðhitaskólans, svo nokkuð sé nefnt.

 

 

Um ÍSOR

75 ára reynsla af jarðhitarannsóknum

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, er leiðandi fyrirtæki á sviði rannsókna og þróunar í jarðhita. ÍSOR veitir ráðgjafarþjónustu og annast beinar grunnrannsóknir á flestum sviðum jarðhitanýtingar og annarra auðlinda.

Borframkæmdir á Dóminíku
Steinþór Níelsson

Þjónusta

ÍSOR er meðal helstu fyrirtækja
í heiminum á sviði rannsókna og þróunar í jarðhita

ÍSOR veitir ráðgjafarþjónustu og annast beinar gunnrannsóknir á flestum sviðum jarðhitanýtingar og annarra auðlinda. ÍSOR hefur veitt íslenska orkuiðnaðinum og opinberum aðilum þjónustu og ráðgjöf á sviði jarðhitavísinda og jarðhitanýtingar um áraraðir.

Geothermal energy in Iceland

Vefsjár

Fréttir af ÍSOR

Sjáðu nýjustu fréttirnar okkar