[x]

Efnagreiningar

Rannsóknarstofa ÍSOREfnagreiningar á vatni, gasi og jarðefnum eru meginsvið jarðefnaþjónustu ÍSOR. Við leggjum metnað í að tryggja viðskiptavinum örugga og faglega þjónustu og vinnum eftir alþjóðlegum stöðlum. Hjá ÍSOR starfar  hópur efna-, jarðefna- og jarðfræðinga sem byggt hefur upp sérfræðiþekkingu í sýnatöku og efnagreiningum, einkum fyrir jarðhitaiðnaðinn á Íslandi.

Efnagreiningar yfirborðsjarðhitavökva geta gefið vísbendingar um líklegan hita í viðkomandi jarðhitakerfi. Efnagreiningar geta einnig gefið hugmyndir um suðuferla, streymisleiðir vökva og uppruna jarðhitavökvans.

Efnagreiningar ÍSOR nýtast

 • jarðhitaiðnaðinum
 • vatnsveitum
 • umhverfis- og mengunarrannsóknum
 • lyfjaiðnaðinum

Rannsóknarstofa ÍSOR er sérútbúin til efnagreininga

 • jarðhitavatn
 • kalt vatn (neysluvatn, grunnvatn og yfirborðsvatn (drykkjarvatn og annað ferskvatn)).
 • gas
 • gufa
 • borsvarf
 • útfellingar
 • berg
 • kristalbygging lyfjaefna

Efnagreiningartæki 

Rannsóknarstofa ÍSOR er búin fullkomnum tækjum til efnagreininga. Eins er ÍSOR í góðu samstarfi við aðrar rannsóknarstofur í landinu sem og erlendis hvað tækjabúnað varðar.

 • Atómísogstæki greinir málma í vatnslausn (t.d Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn og Al).
 • Litrófsmælir er notaður til greininga á kísli, bór og fleiri efnum.
 • Jónaskilja er notuð til mælinga á anjónum í vatni (Cl, SO4, Br, F).
 • Gasskilja greinir magn gastegunda í sýnum frá jarðhitasvæðum en þær eru helstar N2, H2, NH3, Ar, CH4, CO2 og H2S.
 • Flúrljómunarmælir er notaður til greininga á flúrljómandi efnum svo sem flúoresceini og rhódamíni, einkum í tengslum við ferilefnapróf.
 • Vökvaskilja með flúrljómunarnema (HPLC-FLD) er notuð til að greina flúrljómandi naftalensambönd sem notuð eru í ferilefnaprófum.
 • XRD-tæki (X-ray diffraction). Til greininga á kristalgerð fastra efna, til dæmis útfellingum í lagnakerfum, steindum í bergi, leir í svarfi frá borholum og ýmsu öðru. 
 • Rafeindasmásjá, skoðar og greinir uppbyggingu og samsetningu útfellinga og annarra fastra efna. Tækið er á Nýsköpunarmiðstöð.
 • Sérútbúinn sýnatökubíll. Rannsóknarstofa ÍSOR á að auki sérútbúinn sýnatökubíl og ýmis smærri efnagreiningatæki.

Gæðakröfur

Við viljum tryggja vönduð vinnubrögð og fagmennsku í allri okkar þjónustu, hvort sem er við sýnatöku eða efnagreiningar. Unnið er eftir alþjóðlegum stöðlum og fylgt aðferðum gæðastjórnunar samkvæmt ISO-9001:2015.


 

Tengiliðir:
Finnbogi Óskarsson
Efnafræðingur

528 1543
695 0397
finnbogi.oskarsson@isor.is
Sigurður Sveinn Jónsson
Jarðfræðingur

528 1540
863 1863
ssjo@isor.is