[x]

Þjónusta

ÍSOR veitir ráðgjafarþjónustu og annast beinar gunnrannsóknir á flestum sviðum jarðhitanýtingar og annarra auðlinda. ÍSOR hefur veitt íslenska orkuiðnaðinum og opinberum aðilum þjónustu og ráðgjöf á sviði jarðhitavísinda og jarðhitanýtingar um áraraðir. Jafnframt hefur erlendum fyrirtækjum og stjórnvöldum víða um heim verið veitt slík ráðgjöf og þjónusta. ÍSOR er meðal helstu fyrirtækja í heiminum á sviði rannsókna og þróunar í jarðhita.

ÍSOR veitir einnig verkfræðilega og hagfræðilega ráðgjöf um gufuveitukerfi og orkuver í samvinnu við verkfræðistofur. ÍSOR sinnir einnig jarðfræðikortagerð og jarðfræðirannsóknum vegna mannvirkjagerðar, skriðufalla, jarðskjálfta og eldvirkni. ÍSOR er ætíð opið fyrir þátttöku í nýjum verkefnum og/eða samvinnu við önnur fyrirtæki og stofnanir.

Ráðgjöf og þjónusta ÍSOR: