[x]

Sérfræðingur í jarðefnafræði

Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) leita að drífandi einstaklingi í fullt starf sérfræðings í jarðefnafræði.

Starfið felur í sér:

 • Jarðefnafræðilega líkanreikninga.
 • Sýnatöku af vatni, gufu og gasi.
 • Þróun aðferða og tækja til sýnatöku og efnagreininga.
 • Vinnu við gagnagrunn og gæðastjórnunarkerfi ÍSOR.
 • Kennslu og leiðbeiningu nemenda.
 • Efnagreiningar og almennar rannsóknir.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Meistara- eða doktorspróf í jarðefnafræði, efnafræði eða efnaverkfræði.
 • Reynsla á sviði efnagreininga æskileg.
 • Yfirgripsmikil fræðileg kunnátta í efnafræði.
 • Reynsla af jarðefnafræðilegum líkanreikningum æskileg.
 • Reynsla af rannsóknum og birtingu rannsóknarniðurstaðna æskileg.
 • Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

Fastur vinnustaður er í Reykjavík, en starfið getur falið í sér vinnu utanbæjar og erlendis. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Við ráðningu er tekið mið af jafnréttisáætlun ÍSOR.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Ö. Þorbjörnsson, deildarstjóri jarðhitaverkfræði, netfang: ingolfur.thorbjornsson@isor.is

Umsóknir, ásamt ferilskrá, berist Valgerði Gunnarsdóttur, starfsmannastjóra, netfang:  valgerdur.gunnarsdottir@isor.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2019. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.


ÍSOR er meðal helstu fyrirtækja í heiminum á sviði rannsókna og þróunar í jarðhita og nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar sem slíkt. ÍSOR veitir ráðgjafarþjónustu og annast beinar grunnrannsóknir á flestum sviðum jarðhitanýtingar og annarra auðlinda, ásamt því að annast kennslu í jarðhitafræðum. ÍSOR er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið en starfar á viðskiptalegum grundvelli á samkeppnismarkaði.
Aðalstöðvar ÍSOR eru í Reykjavík og útibú er á Akureyri.